Bác Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

14:19 31/01/2021

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Bác Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư 1

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng bác Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Bác Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

 

Bác Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư 2

Toàn cảnh Hội nghị.

Bác Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư 3

Tiểu sử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tin liên quan

Tin đọc nhiều