Bài học ý nghĩa 1

Bạn Phương Huyền xung phong “tường thuật” lại câu chuyện kể về Mai – một tấm gương sáng vượt khó trong học tập - cho cả lớp nghe.

Bài học ý nghĩa 2

Để tìm ra thông điệp của bài học, các “cư dân” phải vượt qua nhiều câu hỏi tình huống do cô giáo Thúy Toan đưa ra. Cả lớp hào hứng tham gia phát biểu xây dựng bài.

Bài học ý nghĩa 3

“Ngay tại lớp tớ cũng có nhiều tấm gương vượt khó. Khi thảo luận theo nhóm, chúng tớ có dịp lắng nghe tâm sự của từng bạn”– lớp trưởng Ngọc Điệp bật mí.

Bài học ý nghĩa 4

Kết thúc bài học, mỗi nhóm tự xây dựng một kế hoạch “giúp bạn học tốt”, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt tới những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Với ý tưởng Đến nhà giúp bạn ôn bài, nhóm bạn Minh Quang được cô giáo ngợi khen nhiều nhất.

Bài học ý nghĩa 5

Tập thể 4A tự hào là một “gia đình đoàn kết”, tất cả các thành viên luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện!

DUNG TRẦN