Học sinh một lớp nọ sau khi đọc đề bài trên đều đưa ra đáp án là "11 - 4 = 7", tức là còn 7 bóng đèn trong phòng. Tuy nhiên, các bạn đều bị cô giáo phê sai và gạch bỏ đáp án này.

Điều này khiến phụ huynh và nhiều người thắc mắc học sinh đã sai ở đâu và đáp án cuối cùng phải là bao nhiêu?

Bài toán
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: 11 bóng đèn

Thực tế đây không phải câu hỏi tính toán mà là để thử tài và tư duy học sinh. Kết quả của bài toán là 11 chứ không phải 7. Bởi sau khi tắt đi 4 bóng đèn, thậm chí tắt tất cả số đèn thì tổng số đèn trong phòng học cũng không thay đổi, vẫn là 11 bóng đèn. Thực tế, bài toán hỏi về số bóng đèn còn lại trong lớp học chứ không hỏi số bóng đèn còn được thắp sáng.