Học sinh một lớp nọ sau khi đọc đề bài trên đều đưa ra đáp án là "11 - 4 = 7", tức là còn 7 bóng đèn trong phòng. Tuy nhiên, các bạn đều bị cô giáo phê sai và gạch bỏ đáp án này.

Điều này khiến phụ huynh và nhiều người thắc mắc học sinh đã sai ở đâu và đáp án cuối cùng phải là bao nhiêu?