Nhiệm vụ của bạn là hãy nhìn vào bức hình rồi trả lời câu hỏi: "Có 4 căn nhà, mỗi nhà có 4 con thỏ. Hỏi có tổng cộng bao nhiêu con thỏ trong bức hình".

 - Ảnh 2