Chiều ngày 16/4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Thảo luận tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn góp ý chuyên sâu về nạn bạo hành đối với trẻ em, nhất là trẻ trong độ tuổi học đường.

"Hiện tượng cha mẹ kỳ vọng quá lớn vào con dẫn đến yêu cầu các cháu phải học đến 3-4h sáng, cũng như mong muốn con cái cứ phải được điểm 10, phải đi theo nghề nghiệp cha mẹ mong muốn, trở thành niềm hãnh diện của cha mẹ đã tạo ra áp lực, vượt quá năng lực, khả năng của trẻ em. Do đó, dự thảo cần diễn đạt rõ hơn về việc không gây áp lực quá lớn trong lao động và học tập", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu.

Bắt con học đến 2-3 giờ sáng cũng phải xem là bạo lực gia đình - Ảnh 1
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu thảo luận tại phiên họp

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, nếu quy định điều cấm về hành vi bỏ rơi cha mẹ, người già, bỏ rơi trẻ em thì cũng nên cân nhắc, xem xét với những hành vi là cha mẹ nhưng không thực hiện trách nhiệm dạy con hay trách nhiệm phối hợp với nhà trường.

"Bên cạnh nuôi thì còn có dạy, nhưng lại bỏ không dạy và dạy thái quá thì cần xem là bạo lực với học sinh", Bộ trưởng Sơn nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình vào đầu nhiệm kỳ của Quốc hội đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với vấn đề bạo lực gia đình. Việc này cũng nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội khóa XIII của Đảng, bên cạnh với kinh tế phải coi trọng vấn đề về xã hội.

Dự thảo Luật trình lần này có nhiều quy định được chỉnh lý, hoàn thiện dựa trên cơ sở tổng kết từ thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát để "làm đậm" 3 nhóm chính sách, đặc biệt là nhóm chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác phòng chống bạo lực gia đình.