Một người dùng từng đăng tải lên trang mạng hỏi đáp Qoqna một thí nghiệm có tên: Trắc nghiệm bể nước. Câu hỏi rất đơn giản, bạn chỉ cần cho biết trong 4 bể nước dưới đây, bể nào sẽ đầy nước trước.

 - Ảnh 2