Bình Thuận tổ chức kỳ thi thử THPT quốc gia 2018 1

Bình Thuận tổ chức thi thử THPT quốc gia 2018 - Ảnh minh họa

Theo đó, tất cả các học sinh lớp 12 đang học tại các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trong tỉnh Bình Thuận  sẽ cùng tham gia kỳ thi thử THPT quốc gia 2018.

Trong đó, học sinh các trường THPT dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; học sinh các trung tâm GDNN-GDTX dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Được biết, toàn tỉnh Bình Thuận có 485 phòng thi, mỗi phòng 24 thí sinh và được bố trí 2 giám thị của trường coi thi. Sở GD&ĐT sẽ ra đề thi dưới hình thức môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm theo cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng sẽ sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm dùng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của Bộ GD&ĐT ban hành để thí sinh làm quen với kỳ thi chính thức, trong đó số báo danh gồm 6 chữ số, mã đề thi 3 chữ số và 120 câu trả lời đính kèm.

Việc tiến hành kỳ thi sẽ giúp học sinh rèn luyện để chuẩn bị làm bài thi tốt trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Ngọc Ngọc (Tổng hợp)