Ngày 9/5, Bộ trưởng GD&ĐT đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu Giám đốc các sở GD&ĐT, thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, cũng như của chính quyền địa phương.

 - Ảnh 2

Các đơn vị không hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các Sở giáo dục, thủ trưởng đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường.

Các trường kích hoạt hệ thống phòng dịch, trang thiết bị phòng dịch; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch cần được tăng cường hơn nữa.

Cần thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học, nhà vệ sinh.

 - Ảnh 2

Các Sở giáo dục, thủ trưởng đơn vị điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Đến thời điểm này, để phòng chống dịch COVID-19 đã có hơn 30 tỉnh, thành phố cho học sinh tạm dừng đến trường và chuyển sang hình thức dạy, học trực tuyến. Một số địa phương, nhà trường đã tiến hành kiểm tra các môn học của học kỳ II trực tuyến để hoàn thành chương trình năm học.