Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa ra văn bản yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai công tác thanh tra thu chi, dạy thêm, học thêm đầu năm học. Theo đó, đầu năm học 2017-2018 đến nay, hầu hết các cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời. Nhiều đơn vị đã tổ chức đoàn thanh tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm như: Thanh Hóa, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh…

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa triển khai quyết liệt, chậm báo cáo, gây khó khăn trong việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo. Việc thu chi đầu năm học, các khoản đóng góp cho dạy thêm, học thêm vẫn còn tồn tại. Vì vậy, Bộ giáo dục đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tiếp tục thanh tra dạy thêm, học thêm 1

Ngày 27/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy kết quả đạt được; Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thu chi và dạy thêm học thêm trong các cơ sở giáo dục, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng thu chi, dạy thêm học thêm trái quy định, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học và dạy thêm học thêm trong Báo cáo sơ kết công tác thanh tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018.

Văn bản của Bộ nhận định: Từ đầu năm học đến nay, hầu hết các sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời. Nhiều sở đã tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra; đã ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm (Thanh Hóa, Hà Giang, TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng...).

 

Gia Đạt