Trong buổi hội thảo Khoa học Quốc gia “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế” tại Hà Nội, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, các tài liệu, sách giáo khoa của chương trình mới sẽ được số hóa, đăng miễn phí trên Internet để mọi người đều có thể tiếp cận được.

"Chúng ta quyết đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả lĩnh vực của đời sống, trước hết là giáo dục. Tới đây bằng ứng dụng này, giáo dục sẽ là giáo dục cá nhân, mỗi người đều có thể học được qua điện thoại thông minh, máy tính...", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Kết cấu 20 môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến áp dụng từ năm 2019.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nền giáo dục mở là hướng đến sự học cho toàn dân nhưng không phải chỉ để lấy bằng cấp. Nền giáo dục này hướng tới tăng cường tri thức cho cộng đồng, để mỗi người làm việc được tốt hơn, sáng tạo và có đóng góp cho xã hội.

TS Phạm Đỗ Nhật Tiến (nguyên trợ lý Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng sách giáo khoa được nhiều nước cung ứng miễn phí trên mạng: "Ở nhiều nước như Ấn Độ, Bangladesh, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 được cung ứng miễn phí trên Internet, Hàn Quốc cũng có kế hoạch cung ứng cho mọi học sinh máy tính và giáo trình điện tử. Việt Nam chưa thực hiện được điều này".

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên chương trình GDPT mới) cho biết, chương trình phổ thông mới cũng thể hiện rõ tính “mở” với việc định hướng mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất và năng lực cho người học. Chương trình mở cho cả 3 nhóm đối tượng: người học, người dạy và người biên soạn sách giáo khoa. Người học sẽ được tự chọn môn học; tự chọn các học phần; tự chọn chuyên đề học tập từ lớp 10; tự chọn nội dung học tập cụ thể.

Ngọc Hà (Tổng hợp)