Trong buổi hội nghị giáo dục đại học năm 2021 theo hình thức trực tuyến với gần 500 điểm cầu tại các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan, đơn vị liên quan do Bộ GD&ĐT tổ chức, Bộ trưởng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có phát biểu về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ông cho biết năm 2022 có khả năng sẽ là năm giao thời chuẩn bị để thực hiện đổi mới toàn diện hơn công tác thi tốt nghiệp chung vào năm sau. Trong thời gian tới kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đổi mới để năng động hơn, thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh, tăng cường phân cấp để các địa phương chủ động hơn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

Về phương án cụ thể, kịch bản đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh, Bộ trưởng cho biết Bộ GD&ĐT sẽ lấy ý kiến các đơn vị và sẽ trao đổi để hoàn thiện trong thời gian sắp tới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh thêm, việc có thể làm ngay là hai đại học quốc gia, các đại học vùng cần bắt tay ngay vào củng cố, xây dựng hệ thống trung tâm khảo thí. Đặc biệt, các đại học vùng sẽ đóng vai trò là hạt nhân cho các hoạt động kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh trong thời gian sắp tới.

Người đứng đầu ngành giáo dục cho rằng, một số đại học vùng đã có trang thiết bị nhưng một số nơi còn chưa có. Vì vậy, Vụ Kế hoạch Tài chính trao đổi với các đại học vùng, tập trung các dự án, các nguồn đầu tư thường xuyên và trung hạn của năm 2022, ưu tiên cao cho xây dựng hệ thống trung tâm khảo thí để tạo tiền đề cơ sở vật chất cho các chủ trương đổi mới thi trong thời gian tới.