Ngày 29/12, Bộ Y tế ban hành công văn số 11042/BYT-DP V/v Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, trong đó có sự thay đổi định nghĩa đáng chú ý về F1. Thay vì gặp thoáng qua ở thang máy, trong siêu thị cũng được coi là F1 và phải cách ly như trước đây; định nghĩa F1 đã có sự thu hẹp đáng kể.

Bộ Y tế đưa ra định nghĩa mới đáng chú ý về ca nghi ngờ, F0, F1 - Ảnh 1
Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, người được xác định là F1 nếu thuộc một trong 4 trường hợp sau:

- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp dưới da, cơ thể) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định (F0) và đang trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).

Bộ Y tế đưa ra định nghĩa mới đáng chú ý về ca nghi ngờ, F0, F1 - Ảnh 1
Bộ Y tế đưa ra thay đổi và định nghĩa rõ ràng hơn về ca nghi ngờ, F0, F1. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Đối với trường hợp ca bệnh nghi ngờ, là người có tiếp xúc gần với F0 và có ít nhất 2 biểu hiện lâm sàng gồm sốt, ho, có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, có yếu tố dịch tễ (có mặt trên phương tiện giao thông, cùng tham dự sự kiện, nơi làm việc, lớp học) với F0 đang trong thời kỳ lây truyền, người ở/đến từ khu vực có dịch.

Trong đó, Bộ Y tế hướng dẫn “F0 đang trong thời kỳ lây truyền" là 2 ngày trước khi khởi phát bệnh hoặc 2 ngày trước khi lấy mẫu đến khi xét nghiệm âm tính hoặc chỉ số tải lượng virus dưới 30.

Lúc này, người nghi ngờ cần xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc rRT-PCR để xác định tình trạng dương tính.

Với ca bệnh xác định (F0), Bộ Y tế cho phép dùng kết quả test nhanh để xác định.