Kết quả rà soát cho thấy cả 4 bộ sách đều có những nội dung, ngữ liệu cần điều chỉnh. 4 bộ SGK lớp 1 mới gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Cụ thể, kết quả rà soát bộ sách lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống phải chỉnh sửa nhiều nhất trong hơn 37 trang, gồm SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) và SGK Giáo dục thể chất 1.

Cả 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 của NXB Giáo dục đều phải chỉnh sửa  1

NXB Giáo dục Việt Nam đề xuất chỉnh sửa cả 4 bộ SGK lớp 1 (Ảnh tư liệu)

Đối với bộ SGK lớp 1 Chân trời sáng tạo phải sửa lỗi ở 7 trang SGK môn tiếng Việt 1 (tập 1) và môn tiếng Anh. Đối với bộ sách lớp 1 Cùng học để phát triển năng lực sửa lỗi trong khoảng hơn 24 trang. Trong đó, SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) sửa lại ở khoảng chín trang… Đối với bộ sách lớp 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục sửa lỗi ở một trang trong SGK tiếng Việt 1 (tập 1) phải điều chỉnh nội dung văn bản do ngữ liệu không đúng trong thực tế.

Trong báo cáo gửi Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái đề xuất những điểm xin được chỉnh sửa trong lần tái bản các bản mẫu SGK sắp tới để phục vụ năm học 2021-2022. Theo quy trình, đề xuất chỉnh sửa này sẽ được Hội đồng Thẩm định SGK xem xét, trình Bộ GD&ĐT phê duyệt. Sau đó, NXB Giáo dục sẽ thực hiện chỉnh sửa.

Trước đó, bộ SGK lớp 1 Cánh diều của NXB ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và NXB ĐH Sư phạm biên soạn cũng đã phải chỉnh sửa do ngữ liệu chưa phù hợp.