Năm học 2021-2022 là năm khó khăn với ngành giáo dục do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, học sinh nhiều nơi chưa thể quay lại trường, phải học trực tuyến, học qua truyền hình. Để giúp các địa phương có ứng phó với dịch COVID-19, Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn hướng dẫn giảm tải nội dung và kế hoạch thời gian năm học trong bối cảnh mới.

Về việc giảm tải nội dung, nhà tường xây dựng kế hoạch giảm tải chương trình đảm bảo học sinh được học tập kiến thức cốt lõi phù hợp với thời gian học tập trực tiếp; nhà trường xây dựng kế hoạch linh hoạt, chủ động, thuận lợi khi tổ chức học tập theo các hình thức dạy học phù hợp khác.

Về thời gian kết thúc năm học, tùy diễn biến dịch tại địa bàn, các địa phương tự quyết định thời điểm kết thúc năm học nhưng phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng giáo dục. Các địa phương có từ 1,5 - 2 tháng dự phòng cho năm học.

Học online, phụ huynh cảm thán:
Thời gian qua, học sinh tại nhiều địa phương phải tạm dừng tới trường, chuyển sang học trực tuyến

Thời điểm Bộ ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông là lúc năm học mới bắt đầu nên gây không ít khó khăn cho nhà trường và giáo viên vì phải xây dựng lại kế hoạch dạy học và giáo án.

Không chỉ giáo viên, học sinh thiệt thòi bởi một số nội dung không được giáo viên dạy mà phải tự học, tự nghiên cứu. Nhiều môn cần thực hành, thí nghiệm nhưng không được làm khiến các bạn gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức.

Các địa phương tự quyết định thời gian kết thúc năm học theo diễn biến dịch bệnh - Ảnh 1

Vấn đề này được Bộ GD-ĐT đưa ra giải pháp là tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn cùng thống nhất và triển khai; tổ chức linh hoạt kế hoạch dạy học nhằm hoàn thành sớm năm học để có thời gian bổ sung, ôn tập cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh vì sự tiến bộ của học sinh, chú trọng kiểm tra, đánh giá theo hướng mở, tăng cường yêu cầu vận dụng kiến thức, giảm các yêu cầu ghi nhớ máy móc, thuộc lòng các nội dung học tập nhằm phát huy tối đa phẩm chất, năng lực của học sinh.