Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay có điều chỉnh, thay vì tổ chức thi bốn môn như kế hoạch đã công bố trước đó, thì sắp tới, học sinh tham dự kỳ thi sẽ chỉ làm ba bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 khi Hà Nội bỏ môn thi thứ tư 1

Đề thi của ba môn gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Đề thi môn Toán, Ngữ văn bảo đảm bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp, vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở ba cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp.

Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm thi môn Toán và môn ngữ văn (hai môn này lấy hệ số 2), cộng với điểm thi môn Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10.

Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ Văn)x2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2020-2021.

Như vậy, trong số ba bài thi, môn Toán và Ngữ văn sẽ tính hệ số 2, môn Ngoại ngữ tính hệ số 1. Thí sinh cần lưu ý điều này để tối ưu kết quả về điểm số. Thí sinh chỉ được xét tuyển khi có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi, không có bài thi nào bị điểm 0.

Ngoài việc bỏ bớt số lượng bài thi dẫn đến thay đổi cách tính điểm, thay đổi thời gian thi, thì so với những năm học trước, thì nhiều nội dung vẫn được giữ nguyên, như: phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép thí sinh đăng ký hai nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng thi vào lớp/trường chuyên.