Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh: Đối với thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập: môn Toán, Văn sẽ làm trong 120 phút, môn tiếng Anh làm trong 60 phút.

Đối với thí sinh dự thi lớp 10 THPT chuyên: làm thêm bài thi chuyên theo nguyện vọng đăng ký, các môn chuyên làm trong 150 phút. Tất cả các bài thi được tính theo thang điểm 10.

Các thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha
Các thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

Dưới đây là đề thi và đáp án môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Tây Ninh

Đề thi và đáp án Đề thi, đáp án môn Toán tỉnh Tây Ninh

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm học 2021-2022

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm học 2021 -2022
Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm học 2021 -2022

Đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm học 2021-2022

 Đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm học 2021 -2022
 Đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm học 2021 -2022

 

Hiện các thông tin tuyển sinh, đề và đáp án của từng môn thi của tỉnh Tây Ninh đều đăng tải trên Thieunien.vn, những thông tra cứu điểm thi sẽ tiếp tục được cập nhật nhanh và liên tục tại đây.