1. Thành Vatican, diện tích 0,44km2

Choáng khi biết diện tích thật của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới 1

2. Monaco, diện tích 1,98km2

Choáng khi biết diện tích thật của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới 2

3. Gibraltar, diện tích 6,8km2

Choáng khi biết diện tích thật của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới 3

4. Tokelau, diện tích 10km2

Choáng khi biết diện tích thật của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới 4

5. Nauru, diện tích 21km2

Choáng khi biết diện tích thật của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới 5

6. Tuvalu, diện tích 26km2 

Choáng khi biết diện tích thật của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới 6

7. Đảo Norfolk, diện tích 34,6km2

Choáng khi biết diện tích thật của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới 7

8. Quần đảo Pitcairn, diện tích 47km2

Choáng khi biết diện tích thật của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới 8

9. Bermuda, diện tích 53,2km2

Choáng khi biết diện tích thật của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới 9

10. San Marino, diện tích 61,2km2

Choáng khi biết diện tích thật của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới 10

Kim Chi

Nguồn: listsurge.com