Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng 1

Bằng cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về cần, kiệm, liêm, chính cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

(theo daihoidang.vn)