Câu đố có nội dung đầy đủ là:

Sáu chặt đầu, chín chặt đuôi

Tám chặt đôi, mười chặt một - là chữ gì ?