“Cứ vai, ta gánh!” 1

Này thì xe máy “cõng” xe đạp!

“Cứ vai, ta gánh!” 2

Hai chú thợ điện có cách vận chuyển thang rất “độc đáo”.

“Cứ vai, ta gánh!” 3

“Dáo mác” trên đường!

“Cứ vai, ta gánh!” 4

Bóng bay lượn phố!

“Cứ vai, ta gánh!” 5

Ống nước cũng lên… vai.

Thực hiện: Đức Huy