Này thì xe máy “cõng” xe đạp!

Hai chú thợ điện có cách vận chuyển thang rất “độc đáo”.

“Dáo mác” trên đường!

Bóng bay lượn phố!

Ống nước cũng lên… vai.

Thực hiện: Đức Huy