Trước tình trạng nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên chạy theo trào lưu chơi game Pokemon Go nhưng không ý thức được tác hại của trò chơi này về sức khỏe, dễ gây tai nạn giao thông, gây gổ, đánh nhau do tranh giành Pokemon, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 3200/SGDĐT-CTTT chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường thực hiện biện pháp quản lí các hoạt động liên quan đến trò chơi Pokemon Go, cụ thể:

Các đơn vị, trường học tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên không chơi trò chơi Pokemon Go khi tham gia giao thông, ở khu vực công sở, khu vực nguy hiểm (đường sắt, đường cao tốc, sân bay, sông, hồ, suối, đồi, núi…); không chơi gần hoặc trong khu vực các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng, các khu vực cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng cấm học sinh, sinh viên chơi Pokemon Go ở trường 1

Đà Nẵng cấm học sinh, sinh viên chơi Pokemon Go ở trường. Ảnh: Internet.

Thủ trưởng đơn vị, trường học trực tiếp chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội tuyên truyền về các tác hại của trò chơi Pokemon Go (tác hại tổn thương về chân, tay, về mắt, về sức khỏe, rối loạn tâm thần, tác hại về kết quả học tập…).

Thủ trưởng các đơn vị, trường học quán triệt, khuyến cáo cán bộ công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên không chơi trò chơi Pokemon Go tại cơ quan, đơn vị, trường học, không sử dụng Email, Facebook, Zolo cá nhân để đăng ký và trao đổi thông tin; nghiêm cấm sử dụng địa chỉ thư điện tử thành phố Đà Nẵng (@danang.gov.vn) để đăng ký và trao đổi thông tin về trò chơi này.

Đà Nẵng cấm học sinh, sinh viên chơi Pokemon Go ở trường 2

Ảnh: Internet.

Các đơn vị, trường học tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng, phụ huynh học sinh để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn học sinh, sinh viên sử dụng dịch vụ internet, điện thoại di động để chơi trò chơi Pokemon Go; phối hợp với công an địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát các dịch vụ internet xung quanh trường học, ký túc xá học sinh, sinh viên lôi kéo tham gia trò chơi Pokemon Go này.

Các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trong toàn thành phố tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không chơi trò chơi Pokemon Go ở cơ quan, đơn vị, trường học, khi tham gia giao thông, ở khu vực công sở, khu vực nguy hiểm, không chơi gần hoặc trong khu vực các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng, các khu vực cấm để đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Loan Vũ (Tổng hợp)

Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng