Theo kết quả chấm thi, tại Đà Nẵng có tổng cộng 7 bài thi được điểm 10, trong đó 4 bài thi môn Hóa, 2 bài thi môn tiếng Anh, 1 bài thi môn Giáo dục công dân.

Số bài thi đạt điểm 5 trở lên ở môn Văn chiếm 52,12%, toán 56,44%, ngoại ngữ 30,57%, vật lý 50,80%, hóa học 48,19%, sinh học 27,1%, Lịch sử 10,03%, địa lý 60,64%, giáo dục công dân 95,22%.

Đà Nẵng có 9 điểm 0 môn Văn, gần 90% điểm Lịch sử dưới 5 1

Môn Lịch sử điểm khá thấp nhưng không có thí sinh nào bị điểm 0, phổ biến từ 2 đến 4,75 điểm - ảnh Internet

Trong đó: môn Toán không có bài thi nào được điểm 10 môn Toán, điểm cao nhất là 9,6 (1 thí sinh) và phổ biến khoảng 4 đến 6,8 điểm.

Môn Ngữ văn có 1 thí sinh đạt điểm 9; 9 thí sinh bị điểm 0; còn lại phổ biến từ 3,5 đến 5,5 điểm.

Môn Vật lý có 2 thí sinh đạt 9,5 điểm, phổ biến từ 3 đến 7 điểm.

Môn Hóa học có 4 thí sinh đạt điểm 10, phổ biến từ 3 đến 6,5 điểm.

Môn Ngoại ngữ có 2 thí sinh đạt điểm 10, phổ biến từ 2,6 đến 5 điểm.

Môn Lịch sử điểm khá thấp nhưng không có thí sinh nào bị điểm 0, phổ biến từ 2 đến 4,75 điểm. Có 1 thí sinh đạt 9,5 điểm.

Môn Địa lý phổ điểm từ 4 đến 6,5, thí sinh cao nhất đạt 9,5 điểm.

Môn Giáo dục Công dân có 1 thí sinh đạt điểm 10, phổ biến từ 6 đến 8 điểm.

Môn Sinh học có 4 thí sinh đạt 9 điểm, phổ biến từ 2,75 đến 5,25 điểm.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Đà Nẵng đang là địa phương có điểm thi môn Lịch sử dưới trung bình thấp nhất so với TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã công bố trước đó.

Dự kiến, 7 giờ sáng ngày 11/7, Đà Nẵng sẽ chính thức công bố điểm thi.

Ngọc Ngọc