Được biết, mức giảm lần này chiếm từ 50 đến 70% so với tổng học phí bắt buộc phải đóng nộp cho nhà trường trong một năm học.

Ngoài tân sinh viên vùng ảnh hưởng sự cố môi trường biển, Đại học Huế còn miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy theo chỉ tiêu đào tạo của nhà nước, người có công với cách mạng, thân nhân người có công, học sinh - sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo (hoặc hộ cận nghèo), học sinh - sinh viên hệ cử tuyển, là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo…

Đại học Huế giảm học phí cho sinh viên vùng sự cố môi trường biển 1

Đại học Huế quyết định giảm học phí cho sinh viên vùng ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Được biết, trước đó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cũng đã quyết định miễn, giảm học phí cho học sinh trường công lập trên địa bàn là con em vùng ảnh hưởng sự cố môi trường biển; đồng thời, kiến nghị các trường đại học, cao đẳng thực hiện chính sách miễn giảm như nêu trên.

Theo Ngọc Văn / Báo Tiền Phong