Đề thi môn Lịch Sử tốt nghiệp THPT năm 2021, đang cập nhật

Mã đề 301:

wc_2_2dep
wc_3_2dep
wc_4_2dep

Mã đề 302:

 - Ảnh 74

Mã đề 303:

 - Ảnh 74
wc_8_2dep
wc_9_2dep

 

Mã đề 304:

Mã đề 305:

wc_11_2dep
wc_12_2dep
wc_13_2dep

Mã đề 306:

wc_15_2dep
wc_16_2dep
wc_17_2dep

 

Mã đề 307:

wc_19_2dep
wc_20_2dep
wc_21_2dep

Mã đề 308:

wc_23_2dep
wc_24_2dep
wc_25_2dep

Mã đề 309:

wc_27_2dep
wc_28_2dep
wc_29_2dep
Mã đề 310:
wc_31_2dep
wc_32_2dep
wc_33_2dep

Mã đề 311:

wc_35_2dep
wc_36_2dep
wc_37_2dep

Mã đề 312:

wc_39_2dep
wc_40_2dep
wc_41_2dep

Mã đề 313:

 - Ảnh 74

 

Mã đề 314:

wc_44_2dep
wc_45_2dep
wc_46_2dep

Mã đề 315:

wc_48_2dep
wc_49_2dep
wc_50_2dep

Mã đề 316:

                     
wc_52_2dep
wc_53_2dep
wc_54_2dep
 

Mã đề 317:

wc_56_2dep
wc_57_2dep
wc_58_2dep

Mã đề 318:

wc_60_2dep
wc_61_2dep
wc_62_2dep

Mã đề 319:

 - Ảnh 74

Mã đề 320:

 - Ảnh 74

Mã đề 321:

wc_66_2dep
wc_67_2dep
wc_68_2dep

Mã đề 322:

 - Ảnh 74

Mã đề 323:

Mã đề 324:

wc_71_2dep
wc_72_2dep
wc_73_2dep

Môn thi Lịch Sử tốt nghiệp THPT năm 2021 nằm trong tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân). Các thí sinh sẽ làm bài thi môn Lịch sử vào ngày 8/7, môn thi sẽ kéo dài 50 phút từ 7h35 đến 8h25. 

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi đầy đủ 3 bài độc lập và một bài tổ hợp. Còn thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi hai bài độc lập là Toán và Ngữ văn cùng một bài tổ hợp. Nhóm này có thể đăng ký dự thi thêm bài Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Về điểm khuyến khích, quy chế thi năm 2021 có thay đổi nhỏ. Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân trong kỳ thi chọn Học sinh Giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia hoặc giải Nhất cấp tỉnh được cộng 2 điểm; giải Khuyến khích trong kỳ thi quốc gia hoặc giải Nhì cấp tỉnh được cộng 1,5 điểm; giải Ba cấp tỉnh được cộng 1 điểm.

Thí sinh đoạt giải cá nhân trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, cuộc thi khoa học kỹ thuật, viết thư quốc tế do ngành giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT cũng được cộng điểm khuyến khích. Trong đó, giải Nhất, Nhì, Ba quốc gia, giải Nhất tỉnh hoặc có Huy chương Vàng được cộng 2 điểm.

Giải Khuyến khích quốc gia, giải Tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, giải Nhì cấp tỉnh, hoặc huy chương Bạc được cộng 1,5 điểm. Giải Ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng được cộng 1 điểm. Năm ngoái, giải Ba cấp tỉnh ở các kỳ thi này không được cộng điểm.

Đối với giải đồng đội, thí sinh chỉ được cộng điểm đối với giải quốc gia. Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định ở trên.

Những người đoạt nhiều giải trong nhiều cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

Một số điểm mới trong quy chế thi

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan việc đình chỉ thi. Theo đó, đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi như: đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi, phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ…Quy định này đảm bảo chặt chẽ trong việc quản lý học sinh đem tài liệu vào khu vực thi, tránh việc lọt, lộ đề ra ngoài trong thời gian thi.

Ngoài ra, quy chế bổ sung quy định lỗi vi phạm của thí sinh như: không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển về phòng chờ và trong thời gian ở phòng chờ; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi…

Môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT sẽ kéo dài trong 50 phút.
Môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT sẽ kéo dài trong 50 phút.

Ngoài đề thi môn Lịch Sử, Thieunien.vn cập nhật tất cả các đề thi của kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.