Nếu ở môn tiếng Anh, chúng ta thường dự thi để lấy chứng chỉ TOEIC, IELTS,... thì môn tiếng Việt ở Nhật có kỳ thi ViLT để đánh giá năng lực. Kỳ thi này được tổ chức bởi Hiệp hội trao đổi ngôn ngữ Nhật Bản - Đông Nam Á.

Mục đích của kỳ thi nhằm thúc đẩy chuẩn hóa tiếng Việt, từ đó giúp nâng cao chuẩn học tiếng Việt và phổ biến nó tại Nhật Bản. Chỉ những người có tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ mới có thể tham gia kỳ thi này.

Đề thi tiếng Việt 7 cấp độ ở Nhật Bản: Người Việt xem xong cũng thấy
ViLT là kì thi năng lực tiếng Việt duy nhất tại Nhật Bản.

Kỳ thi ViLT sẽ có 7 cấp độ gồm các cấp từ 1 - 6 và cấp cận 6 với cấp 1 là thuộc trình độ cao nhất. Yêu cầu của từng cấp độ cùng câu hỏi mẫu của cấp độ đó như sau:

Cấp 1: Có thể hiểu và sử dụng tiếng Việt ở cấp độ cao nhất là trong công sở hoặc trong cuộc sống thường ngày. 

Cấp 2: Hiểu được tiếng Việt sử dụng trong cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó có thể sử dụng, hiểu tiếng Việt ở cấp độ vừa tại công sở, trong cuộc sống.

Đề thi tiếng Việt 7 cấp độ ở Nhật Bản: Người Việt xem xong cũng thấy

Cấp 3: Hiểu, sử dụng được tiếng Việt cần thiết tại công sở và trong cuộc sống thường ngày.

Đề thi tiếng Việt 7 cấp độ ở Nhật Bản: Người Việt xem xong cũng thấy

Cấp 4: Sử dụng, hiểu được tiếng Việt cần thiết trong cuộc sống thường ngày.

Đề thi tiếng Việt 7 cấp độ ở Nhật Bản: Người Việt xem xong cũng thấy

Cấp 5: Hiểu được từ vựng đơn giản và câu văn quen thuộc trong cuộc sống.

Đề thi tiếng Việt 7 cấp độ ở Nhật Bản: Người Việt xem xong cũng thấy

Cấp 6: Hiểu và sử dụng được tiếng Việt trong đoạn văn đơn giản với 500 từ vựng.

Đề thi tiếng Việt 7 cấp độ ở Nhật Bản: Người Việt xem xong cũng thấy

Cấp cận 6: Sử dụng và hiểu được tiếng Việt trong đoạn văn đơn giản với 1000 từ vựng.

Đề thi tiếng Việt 7 cấp độ ở Nhật Bản: Người Việt xem xong cũng thấy

7 cấp độ của kỳ thi ViLT đang thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng Việt Nam. Dù tiếng Việt có nhiều kiểu nói, cách nói nhưng để vượt qua được bài thi, thí sinh bắt buộc phải nắm vững ngữ pháp. Do đó, đã có không ít người Việt cảm thấy "xoắn não" trước những bài kiểm tra này.

Tiếng Việt đang dần trở thành ngôn ngữ được các quốc gia khác trên thế giới ưa chuộng. Bằng chứng chính là nhiều nước đã đưa ngôn ngữ này trở thành một môn học trong trường phổ thông. Thậm chí, có trường đại học còn mở cả khoa, ngành đào tạo.