Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đưa tin, ngày 6/5/2021, dưới sự chủ trì của ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh (Ban chỉ đạo), Ban chỉ đạo họp nhằm tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


wc_1_2dep
Phú Thọ là địa phương đầu tiên cho học sinh nghỉ hè sớm.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, công tác điều tra, rà soát, truy vết, lập danh sách các trường hợp liên quan đến ca bệnh nhiễm/nghi nghiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh phải được triển khai tích cực, quyết liệt để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi phù hợp.

Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch, nhất là vi phạm trong thực hiện cách ly để làm gương.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao nhiệm vụ cho từng Sở, ban ngành của địa phương nhằm tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở chỉ đạo đẩy nhanh việc tổ chức kiểm tra học kỳ 2, chuyển một số nội dung học sang hình thức trực tuyến để kết thúc năm học 2020 - 2021 chậm nhất vào thứ 3 ngày 11/5/2021 để tất cả các cấp học thực hiện nghỉ hè sớm.