Nguồn gốc của năm nhuận

Hiện nay người Việt Nam có hai cách tính lịch: Dương lịch (cả thế giới sử dụng) – tính theo chu kỳ Trái đất quay quanh Mặt trời và Âm lịch (một số quốc gia sử dụng) – tính theo chu kỳ Trái đất quay quanh Mặt trăng.

Chu kỳ Trái đất quay quanh Mặt trời thực chất là 365 ngày và 6 giờ (tức ¼ ngày). Nên để dễ tính toán, chúng ta quy định 1 năm có 365 ngày và số giờ dư mỗi năm sẽ được cộng dồn thành 1 ngày sau 4 năm. Như vậy, năm được cộng bù 1 ngày sẽ được gọi là năm nhuận và theo quy ước thì ngày nhuận dương lịch sẽ được tính vào tháng 2.

Chu kỳ Trái đất quay quanh Mặt trăng lại chỉ có 29,53 ngày nên một năm sẽ có khoảng 354 ngày. So với năm dương lịch, sự chênh lệch lên tới 11 ngày và sau 3 năm thì con số sẽ lên tới 33 ngày. Để phù hợp với thời tiết 4 mùa thì sau 3 năm sẽ có 1 năm nhuận và năm nhuận sẽ kéo dài thêm 1 tháng.

Như vậy, năm 2020 sẽ là năm nhuận nên kéo dài tới 284 ngày còn năm âm lịch 2019 chỉ có 354 ngày.

Cách xác định năm âm lịch

Các nhà khoa học sử dụng một phép tính năm âm lịch nhuận khá đơn giản: lấy dương lịch năm đó chia cho 19. Nếu chia hết hoặc số dư là 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó có tháng nhuận.

Ví dụ, lấy 2017 chia cho 19 được 106 dư 3 thì quả thực năm 2017 là năm nhuận vào tháng 6.

Thêm một điều thú vị nữa, năm 2262 sẽ nhuận vào tháng 1 có nghĩa là chúng ta sẽ được ăn Tết Nguyên đán 2 lần. Nhưng còn xa quá phải không các bạn!