Đố bạn, David Beckham sẽ sút vào đâu khi thực hiện quả đá phạt đền? - Ảnh 1
Khi thực hiện quả đá phạt đền, David Beckham đã đá vào đâu nhỉ?
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Quả bóng

Đố bạn, David Beckham sẽ sút vào đâu khi thực hiện quả đá phạt đền? - Ảnh 1