Là ngày mai của ngày hôm qua và cũng là ngày hôm qua của ngày mai, vậy đó là ngày nào?

 - Ảnh 1