Trước đó, ngày 16/6, Sở GD&ĐT Đồng Nai đã công bố điểm thi và ngày 21/6, Sở đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển các nguyện vọng (NV) vào lớp 10 của 21 trường THPT trên địa bàn tỉnh có tổ chức thi tuyển năm học 2018-2019.

Đồng Nai công bố điểm phúc khảo vào 10 THPT ngày 20/7 1

Ngày 20/7, Sở GD&ĐT Đồng Nai sẽ công bố điểm thi - ảnh báo Đồng Nai

Từ khi công bố điểm thi đến trước ngày 7/7 thí sinh đã nộp đơn phúc khảo các bài thi tại Sở GD&ĐT. Sau khi nhận được đơn xin phúc khảo, Sở GD&ĐT thành lập hội đồng chấm phúc khảo, mời giáo viên có kinh nghiệm và rút các bài thi của thí sinh có đơn xin phúc khảo để chấm lại.

Việc chấm lại bài với những thí sinh có đơn xin phúc khảo nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh có thắc mắc về điểm số của bài thi. Tuy nhiên với các bài thi trắc nghiệm, khả năng sai sót là gần như không có trong khi với bài thi tự luận, độ “chênh” điểm giữa lần chấm trước và sau phúc khảo cũng không nhiều.

Kỳ thi vào 10 THPT tỉnh Đồng Nai được tổ chức từ ngày 5/6 đến ngày 7/6 với gần 2000 thí sinh đăng ký dự thi.

Hướng Dương (Tồng hợp)