Các ứng dụng này cũng đã được Google gỡ bỏ hoàn toàn khỏi kho ứng dụng của mình. Được biết 11 ứng dụng trên được hãng bảo mật AppCensus khẳng định là độc hại, có thể đánh cắp dữ liệu quan trọng của người dùng.

Các ứng dụng mà người dùng được khuyến cáo nên xóa khỏi smartphone Android của mình bao gồm:

Speed Camera Radar

Al-Moazin Lite

Wi-Fi Mouse

QR & Barcode Scanner

Qibla Compass - Ramadan 2022

Simple weather & clock widget

Handcent Next SMS-Text with MMS

Smart Kit 360

Al Quran MP3 - 50 Reciters & Translation Audio

Full Quran MP3 - 50+ Languages & Translation Audio

Audiosdroid Audio Studio DAW.

Theo Google, đây là những ứng dụng tiện ích chung cho điện thoại thông minh. Tuy nhiên, mục đích của chúng là âm thầm thu thập thông tin từ những người dùng.

Google cảnh báo người dùng cần gỡ bỏ 11 ứng dụng trên hệ điều hành Android ngay lập tức - Ảnh 1

Theo hãng bảo mật AppCencus, việc thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ email, số điện thoại hoặc mật khẩu. Điều nguy hại nhất là các ứng dụng này có thể thu thập vị trí GPS chính xác từ điện thoại thông minh bị xâm nhập. Thông tin này sau đó sẽ được cung cấp cho bên thứ ba.

Dữ liệu do The Wall Street Journal cung cấp chỉ ra rằng hơn 60 triệu người dùng đã cài đặt các ứng dụng độc hại này trên điện thoại thông minh của họ.

Google, sau khi biết vụ việc, đã gỡ bỏ các ứng dụng này khỏi Play Store vào ngày 25 - 3. Đối với người dùng, Google kêu gọi nếu đã cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trong số 11 ứng dụng trên, hãy xóa chúng ngay lập tức. Đây là phương pháp duy nhất để dữ liệu của người dùng được bảo mật.