Mới đây, 2 thành phố lớn trên cả nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra quyết định về việc tăng học phí cho năm học 2016 - 2017. Việc này đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các bậc phụ huynh:

Hà Nội: Học phí tăng 33% nhưng vẫn thua xa TP. Hồ Chí Minh 1

Hà Nội: Học phí tăng 33% nhưng vẫn thua xa TP. Hồ Chí Minh 2

Một số ý kiến của phụ huynh liên quan tới đề xuất tăng học phí năm học 2016 - 2017 của TP. Hà Nội.

Tại Hà Nội, mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà, cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập, năm học 2016-2017 gồm bậc học nhà trẻ, mẫu giáo, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp THPT tăng từ 25% (vùng miền núi) tới 33,3% (vùng nông thôn và thành thị). Cụ thể, vùng thành thị sẽ tăng từ 60.000 đồng/tháng/học sinh lên 80.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 33,3%), vùng nông thôn từ 30.000 đồng/tháng/học sinh lên 40.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 33,3%) và vùng miền núi từ 8.000 đồng/tháng/học sinh lên 10.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 25%).

Hà Nội: Học phí tăng 33% nhưng vẫn thua xa TP. Hồ Chí Minh 3

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, năm học 2016-2017, học phí các trường công lập từ mầm non đến THPT vẫn giữ nguyên như năm trước, riêng học phí khối giáo dục thường xuyên được điều chỉnh giảm bằng với mức thu ở trường công lập.

Hà Nội: Học phí tăng 33% nhưng vẫn thua xa TP. Hồ Chí Minh 4

Tuy nhiên, mức thu học phí của Hà Nội đang ở mức thấp nhất trong khung học phí quy định của Chính phủ. Dù có tăng hơn 33% nhưng vẫn thua xa so với TP. Hồ Chí Minh, chỉ bằng 2/3. 

Hà Nội: Học phí tăng 33% nhưng vẫn thua xa TP. Hồ Chí Minh 5

Mức thu học phí thấp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến có trường tự ý đưa ra các khoản thu khác để huy động phụ huynh học sinh dưới nhiều hình thức, điều này đã gây tâm lý không tốt trong phụ huynh và dư luận xã hội.

Theo lộ trình mà UBND TP. Hà Nội đề xuất lên HĐND TP. Hà Nội, đối với khu vực nông thôn, mức học phí vào năm học 2020-2021 là 120.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 200% và khu vực miền núi, mức học phí vào năm 2020-2021 là 30.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 200% so với năm học 2016-2017. Còn đối với các trường học tại thành phố mang tên Bác sẽ có xu hướng giảm học phí để phù hợp với tình hình thực tế.

Để các bậc phụ huynh không còn nặng gánh lo "học phí", cả thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều quyết định căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng để đưa ra quyết định tăng, miễn giảm học phí. 

Ngọc Hà