UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020.

Theo đó, học sinh thuộc các cấp giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ nhập học sớm nhất vào ngày 1/8/2019, muộn nhất vào 23/8/2019.

Ngày khai giảng được thống nhất là ngày 5/9/2019 đối với tất cả các trường trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể thời gian bắt đầu và kết thúc năm học. Theo đó, năm học bắt đầu từ ngày 6/9/2019 đối với cấp mầm non và tiểu học; từ ngày 15/8/2019 đối với cấp THCS, THPT; và từ ngày 28/8/2019 đối với giáo dục thường xuyên. Năm học 2019 – 2020 chính thức kết thúc vào ngày 29/5/2020 đối với tất cả các cấp học.

Cụ thể kế hoạch năm học như sau:

 UBND TP. Hà Nội ra kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

UBND TP. Hà Nội cũng quy định, các trường phải hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2019. Công tác thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Quyết định cũng nêu rõ Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch này; đề xuất UBND Thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.