Hà Nội sẽ không biên soạn bộ sách giáo khoa riêng ở chương trình giáo dục phổ thông mới mà vẫn tiếp tục dùng bộ sách Bộ GD-ĐT xây dựng và sẽ bổ sung thêm cho học sinh bằng những tài liệu bổ trợ.

Hà Nội không biên soạn sách giáo khoa riêng cho chương trình phổ thông mới 1
Chia sẻ tại Hội nghị Sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 cấp THPT  ông Dũng cho biết: “Hà Nội tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chương trình, các bộ tài liệu bổ trợ cho các nhà trường. Khác với các tỉnh khác khi xây dựng một số giáo trình mới, Hà Nội không chọn giải pháp đó mà sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT và tập trung việc xây dựng tài liệu bổ trợ thêm để dạy học song song. Ví dụ như bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Thủ đô; bộ tài liệu giáo dục an toàn cho học sinh Hà Nội mà học kỳ 2 năm học này cũng sẽ triển khai ở các đơn vị. Ngoài ra cũng đang triển khai xây dựng đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh Thủ đô”.

Hà Nội không biên soạn sách giáo khoa riêng cho chương trình phổ thông mới 2

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ tại hội nghị.

Chia sẻ VietNamnet ông Chử Xuân Dũng cũng cho biết thêm: “Chúng tôi xác định như vậy bởi trên chương trình chung sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT xây dựng thì những tài liệu này chúng tôi có thể chủ động triển khai để nâng cao năng lực cho học sinh. Ngoài ra cũng hạn chế việc lãng phí, tốn kém”.
Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT; Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, cũng như Quyết định 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông. Toàn bộ Chương trình giáo dục phổ thông mới, từ chương trình tổng thể đến các chương trình môn học và hoạt động giáo dục đều thực hiện mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Ba điểm mới nhất của chương trình là: thực hiện dạy học phân hóa để phát huy tiềm năng, sở trường của người học; thực hiện dạy học tích hợp để gắn kết các lĩnh vực với nhau, gắn kết lý luận với thực tiễn; thực hiện dạy học thông qua hoạt động tích cực của người học để phát triển phẩm chất và năng lực một cách vững chắc.

 Dự kiến ngày 20/1 tới đây Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến trên diện rộng với sự tham gia của tất cả ban giám hiệu các trường từ tiểu học đến THPT để thông qua chương trình chung và chương trình các môn học mới.

Kim Hiền(Tổng hợp)