Dự kiến tăng 40% so với mức hiện tại

Mức thu học phí dự kiến năm học 2018-2019, áp dụng với học sinh tại cơ sở giáo dục mầm non, trường THCS, THPT công lập, giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT ở thành thị (phường, thị trấn) là 155.000 đồng, tăng 45.000 đồng so với năm học trước. Học sinh vùng nông thôn mức thu là 75.000 đồng (tăng 20.000 đồng) và miền núi là 19.000 đồng (tăng 5.000 đồng).

Hà Nội: Năm học 2018 - 2019 dự kiến tăng học phí hơn 40% 1

Năm học trước, mức học phí được quy định: Khu vực thành thị: 110.000 đồng/tháng/học sinh. Khu vực nông thôn: 55.000 đồng/tháng/học sinh. Khu vực miền núi: 14.000 đồng/tháng/học sinh.

Như vậy nếu như kế hoạch tăng học phí được thông qua, thì mức tăng học phí của khu vực thành thị sẽ cao hơn 40% so với năm học trước, khu vực nông thôn tăng 36%, khu vực miền núi tăng 26%.

Theo lộ trình, học phí hàng năm chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập của Hà Nội được điều chỉnh tăng dần. Đến năm học 2020 -2021, mức thu học phí của Hà Nội sẽ bằng mức cao nhất trong khung học phí quy định tại Nghị định 86 (năm 2015) đối với vùng thành thị là 300.000 đồng và nông thôn là 120.000 đồng. Học phí các xã miền núi của thành phố bằng 50% mức cao nhất trong khung, là 30.000 đồng.

Ngọc Hà