Sáng 1/8, nhiều trường đồng loạt đã tập trung học sinh, chuẩn bị bước vào năm học mới. Trước đó theo kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh tựu trường sớm nhất là ngày 1/8 và muộn nhất là 25/8.

Trong buổi tựu trường đầu tiên, các bạn học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) được thông báo đến trường tập trung nhận lớp, làm quen với môi trường mới. Các bạn học sinh khóa khác sẽ được nhận giáo viên chủ nhiệm, nghe phổ biến lịch học, kế hoạch cho năm học mới.

Hà Nội: Nhiều trường đã kết thúc kỳ nghỉ hè 1

Hà Nội: Nhiều trường đã kết thúc kỳ nghỉ hè 2

Các bạn học sinh trường THCS Ban Mai (Hà Nội) cũng hân hoan tựu trường theo đúng kế hoạch của thành phố.

Các trường trung cấp chuyên nghiệp sẽ tựu trường muộn hơn các cấp học khác, muộn nhất cũng tới ngày 25/8.

Trong thời gian từ giờ tới trước ngày khai giảng (5/9), các trường chỉ tổ chức ôn tập lại chương trình cũ, tuân thủ tuyệt đối quy định của Bộ GD&ĐT không dạy trước chương trình của năm học 2016 - 2017.

Kế hoạch thời gian cho các cấp học đã được chỉ rõ: Đối với cấp mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); Đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần); Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã thống nhất toàn thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng sáng ngày 5/9. Kỳ II sẽ kết thúc trước ngày ngày 25/5/2017. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, thi học sinh giỏi quốc gia các cấp học triển khai theo văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2017.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 sẽ hoàn thành trước ngày 31/7/2017.

Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I; học kỳ II và kết thúc năm học 2016 - 2017:

Hà Nội: Nhiều trường đã kết thúc kỳ nghỉ hè 3

Ngọc Hà