Theo đó, thời gian thử nghiệm bắt đầu từ 9 giờ ngày 26/5 đến 9 giờ ngày 28/5/2018.

Đối tượng tham gia: cha mẹ học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 THCS, sử dụng mã học sinh để đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Hệ thống thử nghiệm đăng ký trực tuyến lớp 6 bắt đầu từ 9 giờ ngày 26/5

Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học thông báo và hướng dẫn cho tất cả cha mẹ học sinh của học sinh lớp 5 cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến; lưu ý cha mẹ học sinh việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến đợt này là thử nghiệm hệ thống, giúp cha mẹ học sinh nắm bắt đầy đủ quy trình, cách thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến, kết quả đăng ký tuyển sinh này không phải là kết quả chính thức, sẽ được hệ thống hủy bỏ sau ngày 28/5/2018.

Thời gian của đợt đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 chính thức được diễn ra từ ngày 07/7 đến 09/7/2018.

Việc cấp mã số được các trường hoàn tất nhanh chóng để gửi tới toàn bộ phụ huynh học sinh. Các phòng GD&ĐT hoàn thành việc cập nhật phân tuyến tuyển sinh vào hệ thống eSAMS đảm bảo đúng thời gian quy định.

Sau khi thử nghiệm hệ thống tuyển sinh trực tuyến dành cho lớp 6, Sở sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm lần 2 hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6 trên phạm vi toàn thành phố vào ngày 16/6/2018 theo kế hoạch.

 Hướng Dương (Tổng hợp)