Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử, không vi phạm các quy chế, quy định của ngành.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hà Nội triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc 1

Ảnh minh họa

Kế hoạch đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục.

Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên có kỹ năng ứng xử sư phạm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm, những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực.

Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm; những tấm gương nhà giáo tận tụy mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa ngành, tác động tích cực tới cộng đồng xã hội.

Ngoài ra các nhà trường cần phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương, Thành phố, ngành đăng tải các gương “Người tốt - Việc tốt”; phấn đấu mỗi tuần có một gương người tốt việc tốt được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD & ĐT Hà Nội hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Các nhà trường cần tổ chức xây dựng mô hình điểm “Trường học hạnh phúc -Thầy cô hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc”.

Tổ chức đối thoại, giải đáp, chia sẻ những kinh nghiệm về kỹ năng ứng xử sư phạm; tổ chức xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường” trên cơ sở tổng hợp những tình huống thực tiễn và ý kiến tư vấn của chuyên gia...

Giới thiệu các nhà giáo tham gia cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” phát động trong toàn ngành nhằm tạo động lực cho giáo viên có ý thức rèn luyện và cơ hội để giáo viên thể hiện bản thân trong công việc, trong ứng xử tác phong chuẩn mực sư phạm.

Theo kế hoạch, mỗi Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố phải đăng ký một mô hình điểm ở mỗi cấp học về xây dựng “Trường học hạnh phúc”, trong đó lấy tiêu chí trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo là tiêu chí chính, trên cơ sở đó nhân rộng ra các trường học khác.