Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có chỉ đạo các phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các trường THPT về việc quản lý dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Trong đó, yêu cầu các nhà trường, giáo viên duy trì liên lạc với gia đình học sinh, học sinh để hướng dẫn ôn tập, tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với thực tế địa phương. Hướng dẫn học sinh học tập hiệu quả trên hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study cho học sinh lớp 8,9 và lớp 11,12.

Một buổi học trực tuyến của cô trò Hà Nội.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cho học sinh lớp 9 và lớp 12 học tập trên truyền hình đảm bảo nề nếp, chất lượng. Các phòng GD-ĐT, nhà trường triển khai tới tất cả giáo viên, học sinh phụ huynh lịch phát sóng hàng tuần và nội dung dạy trên truyền hình.

Các nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo để 100% giáo viên các bộ môn nghiên cứu SGK, cùng theo dõi bài dạy trên truyền hình để xây dựng bài tập, câu hỏi phù hợp với nội dung bài dạy; gửi cho học sinh làm và chữa bài. Giáo viên chủ nhiệm, bộ môn cập nhật việc học tập học sinh lớp mình, động viên những học sinh học tập chủ động, tích cực.

Hướng dẫn học sinh lớp 9, 12 tham gia 100% các buổi dạy học trên truyền hình, ghi chép nội dung bài học và hoàn thành, gửi sản phẩm học tập cho giáo viên.

Giáo viên Hà Nội dạy môn Ngữ văn trên truyền hình.

Các khối còn lại, các trường chỉ đạo giáo viên có kế hoạch cụ thể hướng dẫn học sinh tự học, giao bài, chữa bài cho học sinh,...

Căn cứ điều kiện cụ thể, các trường có thể tiến hành dạy học online cho học sinh. Tuy nhiên, việc này phải được nhà trường xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định.

Quá trình tổ chức dạy online của nhà trường, của giáo viên phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm, chất lượng và không được thu bất kỳ khoản tiền nào đối với phụ huynh, học sinh (kể cả việc Ban đại diện cha mẹ học sinh huy động sự đóng góp của phụ huynh để hỗ trợ nhà trường, giáo viên).

Nhà trường phải chịu trách nhiệm quản lý chặt việc giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh tự học và tổ chức dạy học online.