Ngày 28/3 Sở GD&ĐT Hải Phòng đã tổ chức bốc thăm và môn được bốc thăm trúng là môn Vật lí. Sở GD&ĐT Hải Phòng đã công bố cho các trường THCS trên toàn thành phố để tổ chức ôn thi.

Trước đó, ngày 24/11/2017, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng cho biết thành phố đã có văn bản chấp thuận phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất.

Theo đó, các trường Trung học Phổ thông công lập sẽ lựa chọn phương án làm bài thi 3 môn là: ngữ văn, toán và bài thi tổ hợp hai môn.

Năm học này học sinh thi vào lớp 10 thi bài tổ hợp chỉ còn 2 môn thay cho 7 môn như năm trước. Bài thi tổ hợp chỉ còn kiến thức hai môn, gồm môn Tiếng Anh và môn Vật lý.

Hải Phòng: Bài thi tổ hợp vào lớp 10 gồm Tiếng Anh và Vật Lý 1

Bài thi Ngữ văn, Toán thi theo hình thức tự luận, mỗi bài thi trong 120 phút. Bài thi tổ hợp (90 phút) thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan và có nhiều mã đề trong một phòng thi. Bài thi tổ hợp có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn với duy nhất 1 phương án trả lời đúng; môn tiếng Anh sẽ có 25 câu và 25 câu của môn còn lại.

Bài thi môn Toán và Ngữ văn được chấm theo thang điểm 10, lấy đến hai chữ số thập phân, không làm tròn điểm. Hai bài thi này tính điểm hệ số 2.

Bài thi tổ hợp được chấm theo thang điểm 20, lấy đến hai chữ số thập phân, không làm tròn điểm, tính điểm hệ số 1.

Điểm xét tuyển tính theo công thức: (Điểm môn Ngữ Văn + điểm môn Toán) x 2 + điểm bài 3 + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi, điểm mỗi bài thi đạt trên 1,0 điểm. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thi sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm trung bình các môn cả năm lớp 9 cao hơn; có tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của 2 môn Ngữ văn và Toán cao hơn.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2017 - 2018, thành phố Hải Phòng đã thực hiện đổi mới cho học sinh thi bài thi tổ hợp 7 môn (vật lý, hóa học, sinh vật, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tiếng Anh). Như vậy, cùng với môn toán, ngữ văn, học sinh phải thi tới 9 môn.

Ngọc Hà (Tổng hợp)