Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hải Phòng đã nhất trí thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT. Cụ thể học sinh tại các bậc học này sẽ được miễn toàn bộ học phí. Thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với học sinh mầm non và THCS bắt đầu từ năm học 2020 – 2021, đối với học sinh THPT bắt đầu từ năm học 2021 – 2022. Thời gian hỗ trợ: 9 tháng/1 năm.

Điều kiện được hỗ trợ là trẻ em mầm non đang thực tế học tại các cơ sở giáo dục mầm non được thành lập, cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật; học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông đang thực tế theo học chương trình phổ thông tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của cơ quan công an về việc thực tế sinh sống tại Hải Phòng. Thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở từ năm học 2020 - 2021, đối với học sinh trung học phổ thông từ năm học 2021 - 2022...

Việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo sự an tâm cho người dân lao động trên địa bàn thành phố, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội; góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Hải Phòng, tạo điều kiện phát triển giáo dục.