Mới đây, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo gửi đến các UBND các quận, huyện; Phòng GD&ĐT các quận, huyện trên địa bàn thành phố hướng dẫn cụ thể về việc tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019.

Theo đó, đối với việc tuyển sinh mầm non, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định; tạo điều kiện để trẻ khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập.

Nếu số học sinh đăng ký học tại các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ít hơn hoặc bằng chỉ tiêu được giao thì thực hiện tuyển sinh theo quy định, còn số trẻ đăng ký vượt quá năng lực tiếp nhận thì xét tuyển theo thứ tự ưu tiên: Trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn xã phường, ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi; trẻ là con gia đình diện chính sách có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn xã/phường; ngoài ra trường cần có phương án tuyển bảo đảm công khai, minh bạch. Sở GD&ĐT nhấn mạnh, các trường hợp vi phạm quy định về tuyển sinh, trong đó có việc dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ trong độ tuổi học chương trình GDMN sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hải Phòng tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 từ ngày 1/7 đến 31/7 1

Bắt đầu tuyển sinh học sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 từ ngày 1/7 đến ngày 31/7 - ảnh minh họa

Đối với tuyển sinh vào lớp 1 bậc tiểu học, Phòng GD&ĐT quận, huyện, các cơ sở giáo dục bảo đảm huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã, phường nhập học; căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để xác định tỷ lệ số học sinh học 2 buổi/ngày.

Đối với tuyển sinh vào lớp 6 bậc THCS, các trường THCS rà soát danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn thực hiện tuyển sinh theo quy định nếu số học sinh đăng ký học tại trường THCS ít hơn hoặc bằng chỉ tiêu. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký học nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh UBND quận, huyện giao thì Phòng GD&ĐT quận, huyện, UBND quận, huyện quyết định phương án tuyển sinh. Trong đó, ưu tiên tuyển hết những học sinh đúng tuyến; với học sinh trái tuyến phải căn cứ vào điểm trung bình của các bài kiểm tra lớp 5 để xét bổ sung từ cao xuống thấp.

Thời gian tuyển sinh cho các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019 diễn ra từ ngày 1/7 đến hết 31/7. Riêng bậc học mầm non thời gian tuyển sinh có thể sẽ được kéo dài để bảo đảm trẻ đủ tuổi phải được đến trường.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng lưu ý các đơn vị tuyển sinh không được thu lệ phí hay vận động các khoản thu ngoài quy định.

Hướng Dương