Các trường ngoài công lập có thể lựa chọn phương án tuyển sinh cho đơn vị mình. Cụ thể, theo phương án 1, nhà trường có thể xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 (kỳ thi diễn ra vào ngày 17 và 18/7/2020); theo phương án 2, nhà trường xét tuyển theo học bạ về kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở.

Học sinh Hà Nội có thể dự tuyển vào lớp 10 trường ngoài công lập bằng học bạ 1

Các trường trung học phổ thông ngoài công lập cũng có thể tuyển học sinh vào lớp 10 năm học tới bằng cả hai phương thức trên.

Năm học 2019-2020, hơn 80% số trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố đã sử dụng phương án xét học bạ cấp trung học cơ sở để tuyển học sinh vào lớp 10. Như vậy, học sinh hoàn toàn có thể yên tâm về cơ hội vào lớp 10 tại các trường trung học phổ thông bằng nhiều cách.

Nếu xác định tham gia dự tuyển vào trường trung học phổ thông ngoài công lập bằng phương án xét học bạ thì học sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến thời gian học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông ngoài công lập là từ ngày 1/7 đến 31/7/2020.

Theo Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 17/4/2020, tỷ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố chiếm 20% trong tổng số học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2019-2020, tương đương 21.450 học sinh.

(theo Hà Nội Mới)