Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, ở khối THPT, kiến thức phòng chống tham nhũng sẽ có trong môn Giáo dục công dân với thời lượng 6 tiết mỗi năm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung cấp nghề, cao đẳng nghề) được thực hiện theo quy định của Bộ LĐTBXH. Người học bổ sung hai bài về phòng chống tham nhũng với 7 giờ lý thuyết và 2 giờ thảo luận.

Ngoài ra, các trường THPT sẽ phổ biến và sử dụng tài liệu tham khảo "Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT" của Bộ GD-ĐT tích hợp vào giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa.

Đây là nội dung giảng dạy nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật phòng, chống tham nhũng trong giáo viên, học sinh, sinh viên các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TPHCM.

Đối với các trường trung cấp nghề: bổ sung bài "Phòng chống tham nhũng" với 3 giờ lý thuyết và 1 giờ thảo luận vào chương trình môn học pháp luật, dùng cho học viên trung cấp nghề.

Đối với học viên hệ cao đẳng thì bài này sẽ được dạy trong 5 giờ (4 giờ lý thuyết và 1 giờ thảo luận). Nội dung giảng dạy bao gồm: khái niệm tham nhũng, nguyên nhân - hậu quả của tham nhũng; ý nghĩa - tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng; trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tham nhũng.