Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, mức đóng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng và đối tượng đóng 70% còn lại. Số tiền mà một học sinh, sinh viên đóng BHYT hiện tại là 43.785 đồng/tháng, phần ngân sách nhà nước hỗ trợ là 18.765 đồng/tháng.

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng tại trường học. Bảo hiểm xã hội sẽ trả thẻ sau 5 ngày kể từ khi nhà trường gửi danh sách cho cơ quan này.

Về mức chi trả, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được chi trả mức 80% - 95% - 100% tuỳ theo từng mã thẻ. Nếu trái tuyền thì mức chi trả là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương, 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí điều trị nội/ngoại trú tại bệnh viện tuyến huyện đến ngày 31/12/2020.

HS-SV được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước từ năm 2021 1

Từ năm 2021, học sinh, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước. Trong trường hợp không xuất trình đầy đủ thủ tục khi đi khám chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội trong phạm vi và hưởng theo mức quy định.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp tham gia bảo hiểm y tế trong 5 năm liên tục trở lên sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm cao hơn.

Đối với học sinh đủ 6 tuổi và có ngày sinh trước 30/9 của năm nhập học thì thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày 1/10 của năm đó; học sinh có ngày sinh sau 30/9 của năm nhập học thì thu và cấp thẻ có giá trị sau tháng sinh nhật.

Đối với học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên, thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng bảo hiểm.