Các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội có trách nhiệm phát “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021” đến từng học sinh thuộc đơn vị mình.

Hướng dẫn cách ghi phiếu dự tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội 1

Để tránh xảy ra sai sót, nhầm lẫn khi viết “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021”, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành hướng dẫn học sinh về cách ghi phiếu. Học sinh cần đọc kỹ các nội dung hướng dẫn để thực hiện đầy đủ, chính xác, tránh để ảnh hưởng đến quyền lợi học tập.

Năm học 2019-2020, toàn thành phố Hà Nội có hơn 107.000 học sinh lớp 9 dự kiến đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển:

Hướng dẫn cách ghi phiếu dự tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội 2

Hướng dẫn cách ghi phiếu dự tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội 3

Hướng dẫn cách ghi phiếu:

Hướng dẫn cách ghi phiếu dự tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội 4Hướng dẫn cách ghi phiếu dự tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội 5Hướng dẫn cách ghi phiếu dự tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội 6Hướng dẫn cách ghi phiếu dự tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội 7

(TH)