Ứng dụng Messages trên hệ điều hành iOS chiếm dụng một khoảng dung lượng bộ nhớ trong khá lớn. Nó lưu trữ không chỉ những tin nhắn văn bản mà cả những tệp tin hình ảnh hoặc âm thanh đính kèm.
 
Điều này khiến cho bộ nhớ khả dụng của thiết bị ngày càng ít mà bạn không biết lý do tại sao. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người dùng khắc phục điều này.
 
Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt), di chuyển đến General (Cài đặt chung) > iPhone/iPad Storage (Dung lượng iPhone).
 
Bước 2: Tìm kiếm ứng dung Messages (Tin nhắn). Người dùng sẽ thấy nó chiếm dụng bao nhiêu dung lượng bộ nhớ trong.
 
Bước 3: Thiết lập tự động xóa tin nhắn sau một khoảng thời gian nhất định bằng cách vào Settings (Cài đặt) > Messages (Tin nhắn).
 
Bước 4: Cuộn xuống dưới và chọn Keep Messages (Lưu tin nhắn).
 
Bước 5: Sau đó, chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu giữ tin nhắn.
 
Bước 6: Đối với tin nhắn dạng âm thanh (audio message), thiết bị của bạn sẽ tự động xóa chúng sau 2 phút kể từ khi bạn nghe chúng. Người dùng có thể thay đổi thiết lập này tại Settings (Cài đặt) > Messages (Tin nhắn) và chọn Expire (Hết hạn) bên dưới mục Audio Messages (Tin nhắn âm thanh).
 
Bước 7: Kế đến, chọn After 2 Minutes (Sau 2 phút) để tự động xóa tin nhắn sau 2 phút hoặc Never (Không bao giờ) để không bao giờ xóa tin nhắn, trừ khi bạn xóa chúng thủ công.
 
Theo Khoahocphattrien.vn