Kỹ năng an toàn trước bão - Ảnh 1

(Theo UNICEF Việt Nam)