Số thí sinh đăng ký dự thi năm nay cao hơn năm 2017-ảnh minh họa

Theo đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm 2018 là 925.964 thí sinh (năm 2017: 866.006 thí sinh).

Trong đó:

Học sinh đang học lớp 12 năm học 2017-2018 là 868.980 (năm 2017: 786.304). Thí sinh tự do: 56.984.

Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông: 237.354.

Số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vừa xét tuyển sinh: 642.587.

Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh: 46.023.

Như vậy, năm 2018 sẽ có 879.941 thí sinh dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và số thí sinh sẽ tham gia xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 688.610.

Ngoài ra, thông tin về chọn bài thi tổ hợp: Năm nay có 341.576 thí sinh đăng ký bài thi KHTN, chiếm 37% (năm 2017 là 38%); 444.538 thí sinh đăng ký bài thi KHXH chiếm 48%; 360.16 thí sinh đăng ký cả 2 bài tổ hợp chiếm 4%.

Số còn lại 11% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp. Như vậy so với năm 2017, tỷ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi KHXH tăng khoảng 5%.

Bên cạnh đó, thầy Trinh cũng cho biết thêm: “Nội dung đề thi THPT Quốc gia có nội dung kiến thức của lớp 11 và Bộ GD&DDT đã mở bán đề thi xem xét trước đây cho học sinh và giáo viên xem xét.

Với một vài thí sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi công trình phải dự thi cả hai bài thi này mới được xét công nhận tốt nghiệp.

Về chấm thi một vài môn thi vào bài thi công trình làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Công tác dự kiến cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 cho đến nay đúng kế hoạch.

Năm nay Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt hơn nữa về hạ tầng công nghệ thông tin để 1/7 sẽ công bố kết quả thi cho các bạn".

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố danh sách 63 cụm thi THPT Quốc gia 2018.

Ngọc Ngọc (Tổng hợp)