Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 2/9/2021.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 2/9/2021.
 - Ảnh 5
Đội nghi lễ quân đội thực hiện các nghi thức chuẩn bị cho lễ viếng.
Đội nghi lễ quân đội thực hiện các nghi thức chuẩn bị cho lễ viếng.
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ 'Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại'.
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(theo Báo Tin tức)